Bij coeliakie kunnen zich complicaties voordoen. Het risico op complicaties speelt met name bij onbehandelde coeliakie. In de hierna volgende pagina’s zal aandacht worden besteed aan de volgende complicaties:

Belangrijk is een vroegtijdige diagnose en behandeling van coeliakie om eventuele complicaties te voorkomen.