De klachten die kunnen optreden bij coeliakie zijn divers. Sommigen zijn heel klassiek en hebben direct betrekking op de darmen zoals: buikpijn, diarree of juist verstopping. Andere verschijnselen, die geen betrekking hebben op de darmen zijn onder andere: vermoeidheid, bloedarmoede en vertraagde groei bij kinderen.

Ook is er sprake van vele aanverwante aandoeningen, dit zijn aandoeningen die regelmatig in combinatie met coeliakie voorkomen. Daarnaast doen zich helaas ook complicaties voor bij coeliakie, deze komen hier ook aan de orde.

In de hiernavolgende pagina’s vindt u de volgende informatie: